Riejanneke; Mentor voor Hoogbegaafden
06/10/2024
3 min
0

Stop met het willen fixen! Je hoogbegaafdheid is geen mankement.

06/10/2024
3 min
0

Ik open het eindverslag van mijn zoon, en ik voel het verdriet, de woede, de angst, de moedeloosheid in mij opkomen. En nog zoveel meer. Ik voel me zo zwaar.

Op dat moment schrik ik ontzettend, want ik besef me dat ik al maanden mijn levenslust aan het kwijtraken ben. 
Maar dit is niet wie ik ben!

Mijn zoon bevestigt dit nog eens met zijn terloopse antwoord op mijn reactie op zijn eindverslag; Mam, boeiuh, maak je er niet zo druk om. Dit bepaalt ons leven niet. Zij zijn het niet waard en weten gewoon niet beter. Wij weten het wel beter. Laat het los.

Fuck, wat ben ik toch retetrots op hem! En ik weet wie hij als voorbeeld heeft. Ik weet dat ik de eerste stenen heb gelegd hiervoor. Ik mag het me weer even realiseren…

En ik mag me ook weer even heel duidelijk realiseren wat dat betekent. 

Wat het betekent
Is dat ik weiger te geloven dat hoogbegaafdheid moet gezien worden als een probleem, en het als zodanig bekeken moet worden wat van alles veroorzaakt omdat het niet “past” en dus gefixt moet worden. 

En hier ging het (wederom) mis
Na 2 intakes die niet bij ons aansloten, hebben mijn zoon en ik besloten te stoppen voordat we een behandeling in zouden gaan bij een jeugdpsychiatrie voor zijn hulpvraag rondom terugkerende depressies/burn-out/verstoorde zelfbeeld. Een hulpvraag die ontstaan is vanuit het niet erkend en begrepen worden in zijn hoogbegaafdheid en het niet passend kunnen zijn van de omgeving die het wel nodig heeft om tot een goede gezonde ontwikkeling te komen. 

Wat is hoogbegaafdheid NIET
Een diagnose. Een stoornis. Een mankement. Een probleem. Een tekortkoming. Een oorzaak. Een probleem…

Maar het is wel een probleem wanneer men het niet precies weet hoe er mee om te gaan. Althans, dan word er een probleem van gemaakt omdat het dan houvast geeft. Het gefixt kan worden. 

En als het niet gefixt kan worden
Ontstaan er misdiagnoses die wel gefixt kunnen worden. Zoals ASS/ADHD/ADD, Angst &-Paniekstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, en ik weet zeker dat jij er nog meer op kan noemen die je al gehoord of tegen gekomen bent. 

Mijn klanten maken dit mee. Ik maak dit mee. Mijn gezin maakt dit mee. En jij maakt dit ook mee. 

Fix je Hoogbegaafdheid, dan fix je een stoornis
De focus mag niet liggen op wat hoogbegaafdheid niet is, en waar het niet past, de focus moet liggen op Hoogbegaafdheid wel is en wat dan wel past en nodig is om tot die goede en gezonde ontwikkeling te komen van jezelf. Helaas ligt nog al te vaak de nadruk op ‘wie en wat’ je niet moet zijn. En door je daar op in te gaan houden en aan te passen, raak je juist verstoord met wie je bent en hoe het voor je werkt waardoor je dus ontspoord tot….JUIST! Een stoornis!

Dus toch een stoornis
Helaas zal het je dus niet verbazen als dan de hulpverlener ook nog eens bevestigt dat het mis met je is, en je gefixt moet worden. En zo hebben we de focus weer liggen op wat er mis is. Het mankement. Het eindverslag stond vol met het zoeken naar alle mogelijke stoornissen, ontwikkelingsproblematieken en mankementen.

Hoogbegaafdheid is een gave. Het komt voort uit een Hoog Ontwikkel Profiel. Een buitengewoon extra potentieel.

Hoogbegaafdheid is een verrijking. Het anders bedraad zijn waardoor je zo’n andere manier van voelen, denken en leven hebt dat je een ontzettend verrijkt mens bent. 

Hoogbegaafdheid is niet zwaar
Het komt niet voort uit een ontwikkelingsproblematiek, wel uit een tekort in ontwikkelingsaanbod. Het komt niet voort uit een mankement of stoornis, dat ontstaan als de hoogbegaafdheid wordt bestempeld als een oorzaak. Maar de oorzaak is daar waar het niet past. 

En in het half jaar waarin ik en mijn zoon bezig waren om passende hulp te krijgen, werd er hard gezocht naar mankementen en stoornissen, en niet naar de oorzaak.

En dan begint hoogbegaafdheid als iets zwaars te voelen. Een probleem.

Ik had het mij dit weer te realiseren
Hoogbegaafdheid als gave, is waarvoor ik kies

Ik weiger mijn zoon, mijn gezin, mijzelf en ook jou te laten leven met het idee dat je hoogbegaafde Zelf een mankement is. Dat dat waarmee je geboren bent en mee leeft, niet juist de bedoeling is van jouw leven en wie jij bent. 

Realiseer je alsjeblieft dit: You are Magic, own that shit!

Ik kies… HoogbeGAAFd

Be the Gifted Leader your Giftedness need you to be!

Reacties